Page Loading...

Aktuality

Rádi podporujeme smysluplné projekty


13/06/2016

Nadační fond J&T podporuje zajímavé a smysluplné projekty z různých oblastí pomoci a díky partnerství s Burzou filantropie pomáháme takovýmto projektům i v Pardubickém kraji.

Burza filantropie se řídí heslem: „Spojujeme cesty neziskovek a firem“ a o tom, že se jí to velmi dobře daří, svědčí nejen 145 nových projektů k podpoře potřebných i celé společnosti, které vznikly za poslední čtyři roky v Pardubickém kraji, ale i významné ocenění projektu v evropské soutěži pro sociální inovace SocialMarie. Zde Burza filantropie získala umístění 3. nejlepší sociální inovace z celkového počtu 280 přihlášených projektů.

Úspěch Burzy filantropie stojí na spolupráci donátorů z řad firem a veřejné správy s neziskovými organizacemi. První z nich věnují svůj čas, prostředky a nadšení, neziskovky zase dokážou vysledovat problémy v regionu a nalézat jejich řešení. Máme velkou radost, že jsme součástí Burzy filantropie a společnými silami měníme život k lepšímu.

Velké díky patří paní Janě Machové, ředitelce Koalice nevládek Pardubicka a panu Pavlu Šotolovi, radnímu Pardubického kraje.