Page Loading...

Pomoc ohroženým rodinám s dětmi

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Do 3. 11. 2023 přijímáme žádosti fyzických osob v oblasti Pomoc ohroženým rodinám, Náhradní rodinná péče a Rodiny se členem s postižením.

Z důvodu vysokého počtu nových žádostí a náročnosti jejich zpracování bude jejich příjem od 4. 11. 2023 dočasně pozastaven.

O přesném termínu obnovení příjmu žádostí vás budeme informovat na webových stránkách a na facebookovém profilu Nadace J&T.

Děkujeme za pochopení.

 

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Aktivně řeší nastalou situaci, nicméně potřebují určitou podporu k udržení a zajištění stabilního bydlení včetně zajištění nutných potřeb pro zdravý rozvoj a vzdělání dětí.

Více informací naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují služby ohroženým rodinám s dětmi. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Více informací naleznete ZDE.