VÝKONNOSTNÉ PLÁVANIE

Šport je náš spoločný fenomén a veríme, že aj Váš. Nie je to len prázdny slogan, ale je viac než jasné, že šport je ozajstným nosičom pozitívnych myšlienok a záleží len na nás ako dlho dokážeme toto pozitívum v sebe udržať.

Sme presvedčení, že v športe disponujeme významnejšími informáciami o kvalite života, ako v iných odvetviach spoločnosti. Žiadny zamestnávateľ natoľko neskúma svojich pracovníkov, ako tento športový klub svojich zverencov.

To platí samozrejme aj pre uplatňovanie tejto starostlivosti v praxi. Je veľa príkladov, ktoré ilustrujú, ako veľké firmy preberajú a zavádzajú určité mechanizmy a prvky riadenia, ktoré sú v športe už dávno samozrejmosťou, ale aj nevyhnutnosťou.

Preto je namieste vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe dobrých výsledkov, ale aj zábavných situácií v našom športovom klube.

Dúfame, že na týchto stránkach nájdete všetko čo o výkonnostnom plávaní v našom klube hľadáte a zároveň veríme, že otvoríme oči všetkým, ktorí niekedy čo i len na chvíľu zapochybovali či si naše výkony zaslúžia pozornosť nás všetkých.