DETSKÉ PLÁVANIE A KURZY

Kurzy pre neplavcov sa menia. Deti, ktoré navštevovali kurzy neplavcov sa spájajú a ich hodiny budú v pondelok a štvrtok o 17 – 18 h. Deti, ktoré chodili do kurzu plavci budú mať hodiny v pondelok a v stredu o 17 – 18 h. Pri rýchlejšom raste je možná dohoda po konzultácii so šéftrénerom Mgr. Gabrielom Baranom.

Kontaktná osoba detské a výkonnostné plávanie: Mgr. Gabriel Baran 0903 123 345