DETSKÉ PLÁVANIE A KURZY

Z histórie je známe, že v staroveku bolo plávanie jednou zo schopností, ktorá bola považovaná za rovnako dôležitú, ako napríklad čítanie a písanie. Plávanie s množstvom pozitívnych spoločenských hodnôt patrí k všestrannému vzdelaniu človeka. Schopnosť plávať je jednou zo životne dôležitých pohybových aktivít ako prevencia straty života, lebo najväčšiu hodnotu v humánnej spoločnosti má človek a jeho život. Plávanie na Slovensku významne prispieva k tejto hodnote a zároveň je prínosom k výchove, vzdelávaniu a pôsobeniu na telesný, funkčný, motorický i psychický rozvoj mladého človeka.

Doba v ktorej žijeme kladie veľké nároky na vzdelanie našich detí, no často zabúda na telesnú stránku ich života. Namiesto ihrísk, multifunkčných hál a plavárni vyrastajú u nás hlavne nákupné centrá a administratívne budovy. Naše deti tak často ani nemajú šancu nájsť cestu k aktívnemu, športovému a teda zdravému tráveniu voľného času. Tento deficit sa snažíme aspoň čiastočne riešiť v našom športovom klube J&T SPORT TEAM.

Výuka detského plávania, ktorú realizujeme, nekladie nároky len na fyzickú stránku dieťaťa, ale snaží sa, aby sa plávanie stalo pre deti neodmysliteľnou súčasťou ich života. Naviesť ich na túto cestu sa snažíme aj oživením tréningu rôznymi hrami a pozitívnym prístupom trénerov.