DETSKÉ PLÁVANIE A KURZY

Deti, ktoré plávali minulú sezónu pod trénermi Ela, Majka, Matúš a Saška budú rozdelené do nových skupín v priebehu prvých tréningov po odstránení poruchy plavárne Mokrohájska.

Detské plávanie sa delí na kurzy pre neplavcov a kurzy pre plavcov, pokročilých. Kurzy pre neplavcov sú dvakrát do týždňa v dňoch pondelok – štvrtok alebo streda – piatok. Pokiaľ sú voľné miesta, rodičia majú možnosť si vybrať z tejto dvojice dní, nemôžu sa meniť. Dieťa môže navštevovať kurz len jedenkrát do týždňa ale platí sa za oba dni. Členské sa platí do 15-teho dňa v mesiaci, pokiaľ nepríde platba ani po napomenutí dokončí dieťa výuku v danom mesiaci a na daľší mesiac už bude pokračovať iné dieťa, ktoré sa prihlásilo v poradí. To isté platí pri samovoľnom platení rodičov z dôvodu choroby dieťaťa. Samozrejme po dohode vieme reagovať na konkrétnu udalosť.

Kontaktná osoba detské plávanie: Mgr. Alexandra Michnová, PhD. 0904 882 815

Kontaktná osoba detské a výkonnostné plávanie: Mgr. Gabriel Baran 0903 123 345