J&T SPORT TEAM

Kto sme?
photo

Občianske združenie J&T Sport Team bolo založené v roku 2001. V rokoch 2001-2006 poskytoval J&T Sport Team športové vyžitie mladým talentom, predovšetkým triatlonistom, a podporoval tiež ďalšie športové akcie na území Slovenskej republiky. V nasledujúcich rokoch sa združenie sústredilo na podporu športovcov v oblasti plávania a triatlonu, pričom sa zameriavalo najmä na vyhľadávanie mladých talentov. J&T Sport Team tvorí jadro slovenskej seniorskej reprezentácie v plávaní aj v triatlone kde šancu na kvalifikovanie sa na OH 2012 v Londýne má 6 športovcov z plávania kde traja plavci už splnili kvalifikačný B-Limit a jeden triatlonista.

Naši partneri

Všetci, ktorí nás podporujú

Sme úspešný tím

Top výsledky našich členov